KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

AKTYWA TRWAŁE

873 431,37

I. Rzeczowe Aktywa trwale

873 431,37

 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

868 858,23

 Urządzenia techniczne i maszyny

4 573,14

AKTYWA OBROTOWE

1 986,20

I. Zapasy

1 236,70

 Materiały

1 236,70

II. Należności krótkoterminowe

749,50

 Pozostałe należności

749,50

III. Środki pieniężne

0,00

 Środki pieniężne na rachunku bankowym

0,00

SUMA  AKTYWÓW

875 417,57

Stan na 31.12.2016 r.

Placówka nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego o wartości powyżej 300 euro.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi
data: 21-02-2017
data: 21-02-2017
data: 21-02-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 27-10-2016 - Edycja treści
  • 16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 18-03-2014 - Edycja treści
  • 08-02-2012 - Edycja treści
  • 11-02-2011 - Edycja treści
  • 21-10-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 676